De Brabantse Ballonfeesten leveren niet alleen elk jaar veel vermaak en een supergezellige tweedaagse op. De organiserende Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek stelt jaarlijks een aantal goede doelen vast, die profiteren van de opbrengst van het evenement. Vaak een belangrijke motivatie voor zowel bedrijven als particulieren om een vaart te reserveren!

De Brabantse Ballonfeesten worden dit jaar opnieuw gehouden op het terrein van voetbalvereniging Gemert op zaterdag 1 september en zondag 2 september. Het belooft weer  een fraai spektakel te worden. De 26e editie wordt nog grootser en aantrekkelijker van opzet, met een uitgebreider amusementsprogramma rondom de hoofdonderdeel: het opstijgen van de tientallen ballonnen.

De Brabantse Ballonfeesten maakten vorig jaar een doorstart op een nieuwe locatie. Daarbij kwam een aantal extra kosten kijken, waardoor de plus aan het einde beperkt was. Daarom hebben Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek en vv Gemert besloten om de goede doelen van vorig jaar deels te handhaven.

Een belangrijke sociaalmaatschappelijke instelling die komend jaar meedeelt in de opbrengst is Zorg Coöperatie Gemert. Deze coöperatie probeert hulpvragen van mensen zo nauwkeurig mogelijk te koppelen aan de bij haar bekende vrijwilligers. Er wordt intensief samengewerkt met Senioren Vereniging Gemert en met Gehandicaptenvereniging ‘Houvast’.  De hulpvragen komen via de genoemde twee verenigingen, maar ook via huisartsen, dorpsondersteuners, vrijwilligers, seniorenvoorlichters en cliëntondersteuners. De hulp is gratis, alleen onkosten moeten vergoed worden. Wie meer wil weten over deze organisatie kan een kijkje nemen op de site: www.zorgcooperatiegemert.nl

Een tweede goed doel is het G-voetbal bij vv Gemert. Al vele jaren zijn bij de voetbalvereniging kinderen en volwassenen met een beperking van harte welkom. Zij spelen op een aangepast veld en in een speciale competitie. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers vinden ook deze voetballers wekelijks hun plezier bij de zwartwitten.

Een derde goede doel is de Super Sociaal in Laarbeek. Dit is een rijdende supermarkt voor de dorpen die bij de gemeente Laarbeek horen. Mensen die minder te besteden hebben, kunnen er op basis van heldere regels en toetsing terecht. De boodschappen zijn er goedkoper.

Daarnaast proberen Rotary en vv Gemert later nog een aantal kleine organisaties bij te staan, indien de opbrengst dat toelaat. Als u een ballonvaart reserveert, draagt u derhalve rechtstreeks bij aan het fantastische werk van deze sociaalmaatschappelijke organisaties. De verkoop voor de Brabantse Ballonfeesten is inmiddels in volle gang. Op de website van het evenement (www.brabantseballonfeesten.nl ) vindt u alle informatie: prijzen, arrangementen en een aanmeldformulier waarmee u direct vaarten kunt boeken.

In de loop der jaren heeft Rotary Gemert-Laarbeek op die manier al ruim 200.000 euro beschikbaar kunnen stellen en daar veel sociaal-maatschappelijke instanties, stichtingen en verenigingen blij mee kunnen maken. Uw bijdrage als koper van een ballonvaart is dus goed besteed!